Categories
Visual Basic.Net

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត Import XML File និង Text File ទៅក្នុង SQL Server ជាមួយ VB.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Form Control VI. ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដទៅលើ Control នីមួយៗ VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត Table VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត File IX. ជំហានទី៦៖ Run application I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាពីរបៀប Import xml file និង text file ចូលទៅក្នុង SQL Server ជាមួយភាសា VB.NET។ ចំពោះរបៀបនៃការសរសេរកូដមានច្រើនទម្រង់និងបច្ចេកទេសនីមួយៗរបស់ programmer ម្នាក់ៗ ហើយក្នុងមេរៀននេះផងដែរ លោកអ្នកអាចយកទៅធ្វើជាគំនិត ឬក៏ច្នៃប្រឌិតទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញបន្ថែមបានតាមការគួរ។ ដើម្បីកាន់តែយល់ ខ្ញុំនិងធ្វើការពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗ ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់។ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍តាមជំហានដូចខាងក្រោមនេះ។…