Categories
ASP.net

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត Login page ជាមួយ Session ក្នុង ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត page “Seccess.aspx” IX.  ជំហានទី៦៖ បើក page “Seccess.aspx.cs” X.   ជំហានទី៧៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីការបង្កើត login page ជាមួយ Session។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោកអ្នកនឹងមានគំនិតក្នុងការប្រើប្រាស់ Session ដែលត្រឹមត្រូវ។ ជាទូទៅ Session មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដោយវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានសុវត្ថិភាព។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលអាចអោយអ្នកយល់ពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម…