Categories
ASP.net

របៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត MVC project IV. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Entity data model V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VI. ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងធ្វើការទៅលើការប្រើប្រាស់ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC ដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយ ដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាន។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួល ដោយយើងមិនចាំបាច់បង្កើត class Model ដោយខ្លួនឯងទេ ដោយវាបាន Generate class អោយយើងស្រាប់ចេញពី entity Table របស់យើងទាំងស្រុង។ ដើម្បីកាន់តែយល់បន្ថែមទៀត សូមលោកអ្នកអនុវត្តន៍តាមជំហានដែលខ្ញុំបានណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ។ II.        ជំហានទី១៖ បង្កើត Database…