Categories
ASP.net

របៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត MVC project IV. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Entity data model V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VI. ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងធ្វើការទៅលើការប្រើប្រាស់ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC ដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយ ដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាន។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួល ដោយយើងមិនចាំបាច់បង្កើត class Model ដោយខ្លួនឯងទេ ដោយវាបាន Generate class អោយយើងស្រាប់ចេញពី entity Table របស់យើងទាំងស្រុង។ ដើម្បីកាន់តែយល់បន្ថែមទៀត សូមលោកអ្នកអនុវត្តន៍តាមជំហានដែលខ្ញុំបានណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ។ II.        ជំហានទី១៖ បង្កើត Database…

Categories
ASP.net

របៀបប្រើប្រាស់ Entity Framework ជាមួយ CRUD ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ជំហានទី១៖ បង្កើត Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត Project IV. ជំហានទី៣៖ Add “ADO.Net Entity Data Model” V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត interface VI. ជំហានទី៥៖ សរសេរកូដក្នុង Code Behind VII.ជំហានទី៦៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះ នឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ entity framework ក្នុង asp.net ដោយមានការអនុវត្តន៍ពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ដើម្បីអាចចេញជាលទ្ធផល។ ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖ II.         ជំហានទី១៖ បង្កើត Table សូមធ្វើការបង្កើត table មួយដែលមានឈ្មោះថា “Student” សម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលតាមរយៈ interface យើងនឹងទទួលបាន table…